Kırklareli İş Güvenliği Birimi - Risk Analizi
0288 214 74 00
0546 435 72 62

Risk Analizi


1 Ocak 2013 ten itibaren 1 çalışanı olan işyerleri de dahil yapılması zorunlu olan risk analizi ve acil eylem planları hakkında da işverenlerimizi bilgilendirmek istiyorum. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince risk analizini yaptırmayan işyerlerine Ocak 2013 ten itibaren ilk ay için 3234 tl ceza uygulanmakta ve yaptırılmayan her ay için ceza ayrı ayrı olmak üzere 4851 er lira ceza uygulanmaktadır.
Kısaca özetleyecek olursak; İşyerinizin risk analizini yaptırmadığınızda: Ocak 2013 için, 3234 tl + 4851tl*11 ay Toplamda sadece 2013 yılı için ödeyeceğiniz ceza 56,595 tl dir.

Ellerinde çantaları ile birileri işyerinize gelecek, risk analizi yaptırmanızın zorunlu olduğunu ve cezalarından bahsedecek. Lütfen çantacılara karşı dikkatli olunuz. Piyasada sadece şirket adını ve adresini değiştirip 3-5 sayfalık kontrol listelerini risk analizi diye veren ve kendine iş güvenliği uzmanı diyen o kadar çok kişi  var ki.. İşverenimiz konu hakkında bilgisi olmadığı için kendisine verilen kontrol listelerini  risk analizini yaptırdım diye klasörüne koyuyor ve gönlü rahat..  Nereye kadar rahat?  Taaaa ki şirketinin risk değerlendirmesi teftişe girdiği zamana kadar rahat.  ÇSGB müfettişlerince yapılan teftişte  risk değerlendirmesi denilen çek-list kırmızı kalemi yediğinde hesabını soracağı çantacıyı ortada bulamıyor.

Bizler, sanayi sitesindeki bakkalın yanına iş güvenliği uzmanı denen bir kişiyi alarak 100 liraya herkese sadece şirket adını ve adresini değiştirip peynir ekmek dağıtır gibi risk değerlendirmesi dağıttıklarını, daha sonraki günlerde yapılan denetimlerde risk analizlerinin ÇSGB müfettişlerince kabul edilmediğini, bunun üzerine işverenlerin acısını bakkal ve iş güvenliği uzmanından çıkartmaya çalıştıklarını da biliyoruz.

Kırklareli İSGB olarak  İşyerinizin Risk Analizini hazırlamak için işyerlerinizin gerekli olan yerlerinin fotoğraf çekimini yapıyor ve fotoğraf çekimi ile birlikte kameraya alıyoruz. Daha sonra işyerinizde risk analizi çalışma grubunu oluşturup gerekli çalışmaları yapıyoruz.    

Bugün en basit olarak bilinen bürolar için dahi yaptığımız risk analizi ve risk değerlendirmesi acil eylem planları hariç 45-50 sayfa tutmaktadır. Acil eylem planlarını da buna dahil ettiğimizde yapılan çalışma 70-80 sayfayı bulmaktadır.

Yaptığımız risk değerlendirmelerinde tespit ettiğimiz düzeltici önleyici faaliyetlerin tamamlanmasından sonra  tekrar işyerinize gelip gerekli incelemeyi yapıyor ve düzeltilen faaliyet ile ilgili tekrar rapor hazırlıyoruz. Bunun için herhangi bir ücret talep etmiyoruz.

Risk analizi ve acil eylem planlarını yaptığımız tüm işverenlerimiz adına; çıkan tüm kanun, kararname, tüzük ve yönetmelikleri her gün takip etmekteyiz.

İşverenlerimizi ilgilendiren herhangi bir değişiklik olduğunda kendilerini vakit geçirmeden ve hiçbir bedel almadan bilgilendiriyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2012 de çıkarılan İş Güvenliği Kanunu ve Risk Değerlendirme Yönetmelikleri çerçevesinde işletmeler 1 kişi dahi çalıştırsa Risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanına Risk Analizi yaptırmak zorundadır. Dayanak –Yeni İSG Kanunu Maddeleri–dir.Bu konuda, kurumsal danışmanlık hizmeti veren Büyük ve Kobi işletmeye Danışmanlık, uzmanlık, denetçilik, analistlik yapan bir firmayız. Firmamızda iş güvenliği ve çevre görevlisi mühendislerimiz çalışmaktadır. Güvenilir bir desteğe hemen ihtiyaç duyuyorsanız bizi arayın.

NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPTIRMALIYIZ ?

Yeni yıldan itibaren bütün işyerleri için risk değerlendirmesi yapma şartı getirildi. Bu kapsamda, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bunların riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilmesi gerekiyor. İşte bütün bu risklerin derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara risk değerlendirmesi diyoruz. Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işveren hakkında 3 bin lira para cezası uygulanacak. Eğer takip eden aylarda da bu yapılmazsa, her bir ay için 4 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Cezaların tahakkuku 2013 Ocak ayı itibariyle başlayacak.

 

İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Risk Değerlendirmesi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Aynı şekilde toplu yaşam alanları apartmanlar risk analizi yapmalıdır. aynı şekilde avm (alışveriş merkezi) risk analizi çalışmaları örneği vardır. Sanayi olmamasına rağmen apartmanlarda risk analizi, alışveriş merkezlerinde risk analizi çalışması yapılmak zorundadır.İşveren risk analizi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.

KIRKLARELİ İSGB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Risk Değerlendirmesi çalışmaları ve raporlaması için işyerinin risk grubuna ve çalışan sayısına göre en uygun çözümleri sunmaktadır. Risk Değerlendirmesi uygulamaları Bakanlık sertifikalı İş Güvenliği uzmanları tarafından hazırlanmaktadır. Risk Değerlendirmesi belge niteliği taşıdığından uygulama yapılan işin özelliğine göre konunun uzmanları tarafından yapılması gereken bir ekip çalışmasıdır.Yeni yaklaşımın en önemli unsuru risk değerlendirmesi ( risk analizi ) kavramıdır. Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde , riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.Çalışmalarımız sonucunda RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU(Tehlike,risk, önlemler, kayıtlar ve dayanaklar…) ve ACİL DURUM EYLEM PLANI hazırlanarak denetimlerde gösterilmek sureti ile dosyalanır.

 

RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ NELERDİR ?

Risk Analizi Yöntemleri

Zorunlu Risk analizi çalışmaları yapılırken, İş Güvenliği uzmanları sektöre daha uygun çeşitli yöntemler uygulayabilirler.

Risk analizi yapılırken en çok tercih edilen risk analizi yöntemi “5×5 Matrisi”dir.

Risk analizi yöntemleri aşağıdaki gibidir.

* Başlangıç Tehlike analizi -PHA

* İş Güvenliği analizi – JSA

* Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi

* Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi

* Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi – HAZOP

* Güvenlik Denetimi

* Hata Ağacı Analizi Metodolojisi- FTA

* Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi – FMEA/FMECA

* Olay Ağacı Analizi – ETA

* Neden – Sonuç Analizi