Kırklareli İş Güvenliği Birimi - İş Güvenliği Temel Eğitimleri
0288 214 74 00
0546 435 72 62

İş Güvenliği Temel Eğitimleri


İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMLERİ ;

• İşe girişlerde,

• Görev değişikliğinde,

• Kullanılan iş aleti değişiminde,

• Yeni teknoloji uygulamaya başladığında yeniden gerçekleştirilmelidir

İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMLERİNİN AMACI

• İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin,

• İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltma,

• Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme,

• Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretme,

• İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

EĞİTİM KONULARI

• İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi

• İş hukuku- yasal sorumluluklar

• İş Kazaları ve meslek hastalıkları

 • Yangın Eğitimleri ve tahliye tatbikatı senaryoları

 • Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler

• Kişisel Koruyucu ekipman kullanımı ve seçimi

• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri

• Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

• El Aletleri ve İş ekipmanlarının Kullanımında alınacak güvenlik tedbilreri

• Basınçlı Kaplarda alınacak güvenlik tedbirleri

• Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri

• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

• Ergonomi

• Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Alınacak İş Güvenliği Tedbirleri

• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

• İş Makineleri

• Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

• Tamir, Bakım ve Onarım İşlerinde alınacak güvenlik tedbirleri

• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar

• Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

• Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri

• Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri

• Temel İlk Yardım Eğitimi