Kırklareli İş Güvenliği Birimi
0288 214 74 00
0546 435 72 62

Pencereyi Kapat

İşyerinizin faaliyet alanını yazınız. Gıda, makine, mobilya v.b. Herhangi bir sonuç çıkmıyorsa space (boşluk) tuşuna basınız.

Tehlike Sorgulama

 
Çalışan Sayısı:
İŞYERİ TEHLİKE SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI   İŞYERİ HEKİMİ
AZ TEHLİKELİ
TEHLİKELİ
ÇOK TEHLİKELİ

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır. Bu maddeye göre,
• 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına
• yılda en az 60 dakika.
Diğer işyerlerinde,
• Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
• Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
• Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır. Bu maddeye göre,
• 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.
Diğer işyerlerinde,
• Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika,
• Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika,
• Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika
işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.