RİSK ANALİZİ UYGULAMALARI

İşyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumunda, risk değerlendirmesi yapılması gereklidir:

=> Yeni bir makine veya ekipman alınması,

=> Yeni tekniklerin geliştirilmesi,

=> İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,

=> Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi,

=> Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,

=> İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,

=> İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması.