İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

1. İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti

a. İşyeri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime  sunulması,

b. İşyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespiti,

c. Kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması,

d. İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre Sağlık Standartlarının Oluşturulması,

e. İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibi,

2. Risk Analizinin Hazırlanması,

a. Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,

b. Çalışma Grubuna Risk Analizi Eğitimlerinin verilmesi,

c. Risk Analizi hazırlama formlarının verilmesi,

d. İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,